Hillsboro High School


522 E Tremont St
+1 217-532-2841
Go to site